Fastighet

Vi har stor erfarenhet av industri och industrifastigheter. Upprättande av underhållsplaner, renoveringar och daglig service är vanliga åtaganden.

Fastighetsservice av bostäder är något som vi också arbetar med och vill utveckla ytterligare.


ODAB Bygg AB | Tortuna Lunby 2 | 725 96 Västerås
info@odab.se