Bygg

Vi har kompetens inom många områden. Detta gör oss flexibla inom både byggservice- och entreprenadarbeten. Vi kan också hjälpa till med prefabrikation där det är objekt som är lämpade för det ändamålet och till olika färdigställande nivåer.

Projekt

Vi arbetar med allt ifrån större entreprenader till mindre projekt. Vi kan hjälpa till med ritningsförslag, bygghandlingar, idéskisser för inspiration, materialförslag, teknisk hjälp och mycket mer. För bäst kvalitet och kontroll agerar vi gärna som totalentreprenör med väl uppbyggt kontaktnät med div. projektörer. 

Kontrollansvarig

Jerker  Danarp godkänd och certifierad att verka som kontrollansvarig genom SWEDAC ACKREDITERING.

Som kontrollansvarig är vi med och bistår dig som byggherre från bygglovsansökan fram

till det att byggåtgärden är färdigställd och godkänd av kommunen.

 

 

 

 

 

 


ODAB Bygg AB | Tortuna Lunby 2 | 725 96 Västerås
info@odab.se